Golden Retriever Show in Świerkalniec / Wystawa Golden Retieverów w Świerklańcu